Zostałeś poszkodowany w wypadku? Sprawdź, czy należy ci się renta.

Zostałeś poszkodowany w wypadku? Sprawdź, czy należy ci się renta.

12 maja, 2021 1 przez Rzeczoznawca od cen

Wypadek samochodowy jest nie tylko traumatycznym zdarzeniem dla jego uczestników, ale też w jego wyniku można odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, trwale rzutujący na dalsze życie osób poszkodowanych. Jest on częstym powodem czasowej lub trwałej niemożności wykonywania pracy zarobkowej przez co są pozbawieni środków do życia oraz na leczenie i z tego tytułu mogą ubiegać się o wypłatę należnych świadczeń. Zadośćuczynienie i odszkodowanie to tylko niektóre z nich, szczególnym rodzajem świadczenia, przysługującego osobie poszkodowanej w wypadku, jest renta powypadkowa. Podpowiadamy, kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się o przyznanie renty powypadkowej i jakie warunki musi spełnić, aby ja otrzymać.

Czy możesz się ubiegać o rentę powypadkową?

Nie zawsze osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o przyznanie renty powypadkowej. W tym celu, trzeba spełnić co najmniej kilka warunków, które określają okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia, ich przebieg i konsekwencje dla płynności finansowej ubezpieczonego. Wszystkie te warunki i zasady przyznawania renty są określone w Kodeksie Cywilnym. Firma ubezpieczeniowa wdraża bardzo szczegółową analizę sprawy, w ramach której eksperci badają wszystkie jej okoliczności. Z tego powodu, warto pomyśleć wcześniej o przygotowanie wszelkiej dokumentacji medycznej, a także faktur i paragonów potwierdzających nasze wydatki na specjalistyczne leczenie i rehabilitację. Osobie poszkodowanej przysługuje prawo do roszczenia, gdy jej potrzeby finansowe zwiększą się z powodu koniecznych wydatków na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, a także dojazdów do placówek medycznych oraz zakupu leków – a zatem wszystkich tych wydatków, które służą powrotowi do zdrowia ubezpieczonego po wypadku i są one bezpośrednią jego przyczyną. Szanse na otrzymanie renty zwiększają się również wówczas, gdy poszkodowany traci częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, świadczenie ma wtedy pokryć przynajmniej część dochodów, które mógłby uzyskać gdyby nie wypadek.

Czym jest kapitalizacja renty i czy możesz z niej skorzystać?

Kodeks Cywilny przewiduje również możliwość wypłaty odszkodowania jednorazowego, co określa się mianem kapitalizacji renty. Zwykle ma to miejsce wówczas, gdy poszkodowany w wyniku wypadku uzyskuje stopień niepełnosprawności. Wypłacone w tym trybie odszkodowanie ma umożliwić mu wykonywanie innego zawodu niż ten, który dotychczas był jego pracą zarobkową, a po wypadku nie ma możliwości jego wykonywania z powodu swojej niepełnosprawności. Zdarza się, że osoba poszkodowana chce przeznaczyć odszkodowanie na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych, z myślą o jego późniejszym wynajmowaniu. Wypłacana kwota może też zostać przeznaczona na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. W celu otrzymania takiej formy świadczenia, osoba ubezpieczona musi złożyć stosowny wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną polisę.

Ustalenie wysokości renty – do kogo należy?

Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie różnych czynników przez eksperta towarzystwa ubezpieczeniowego. Jej kwota jest najczęściej różnicą między dochodami osiąganymi przez poszkodowanego – zanim doznał on uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku – a dochodami uzyskiwanymi po wypadku. Osoby ubezpieczone, które utraciły czasową lub stałą zdolność do pracy zarobkowej, mogą liczyć na otrzymanie renty z ZUS. Jej wysokość ustala się zwykle przez odjęcie od wynagrodzenia otrzymywanego przed wypadkiem, natomiast powstała różnica jest wypłacana przez firmę ubezpieczeniową.

 

5 1 vote
Twoja ocena