Paczkomaty Inpost Dębno

Paczkomaty Inpost Dębno

2 marca, 2019 0 przez Rzeczoznawca od cen

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Dobra

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą tworzyć kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, która stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je umieścić, trzeba pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim pogląd został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to jedynie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do dawania również do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z obecnym pomysłem. Inni mówią, że potrzebne są zmiany, bo reguła nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technik

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten ustalił, że paczkomat umieszczono w pobliżu chodnika, na placu przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i faktów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma legalnej definicji paczkomatu. Wada jest również przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny wykonywać tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych zatem nie są roboty budowlane. Nie przedstawiał to obowiązku uzyskania opinii o potwierdzeniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był usatysfakcjonowany takim obiegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie sytuacja doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w wskazanym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, która stała stworzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd same w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich spowodowanie oraz postawienie na fundamencie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zwracałem się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, widać nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Aczkolwiek nie znaczy to, że nowoczesne strategii aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne pojęcia w gotuj na końcu uniwersalny i uniwersalny, aby pomimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć dobre zastosowanie do nowoczesnych rodzajów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na scenę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć wszystkiego w pewnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że mamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być więc wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, ale z nowej strony na końcu jasne, aby nie stanowiło wywiadów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na określone do czasowego brania w terminie mniejszym z ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w własne pomieszczenie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w niniejszej nowej grupie. Też z podstawowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, kiedy są być dłużej, wymagają uzyskania pozwalania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do role są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie tworzy je wymóg uzyskania pozwalania na budowę, i odpowiednio. Cele te pewnie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym zakresie. Fakt, że zostały stworzone w obcym pomieszczeniu a jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie dostało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na własnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze względu na proste gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też większe. Gdyby tak nie było, toż w podstawie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, które nie jest robione w wskazanym miejscu, lecz produkowane w fabryce. Stanowi on wysyłany na zajęcie jako gotowa funkcjonalna całość, która do spełnienia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc z indywidualnych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę tylko jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc potężna aby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu jako procesu budowlanego. Gdy a ten pomysł nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądu do jakiegoś urządzenia, co ciągnęło za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Dobra

0 0 votes
Twoja ocena